Кочмарський Віктор Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кочмарський Віктор Андрійович

КОЧМА́РСЬКИЙ Віктор Андрійович (17. 10. 1942, м. Самарканд, Узбеки­стан) – ветеринарний лікар. Син А. Коч­марського. Д-р вет. н. (2003), проф. (2004). Закін. Харків. зоо­вет. ін-т (1970). Працював вет. лікарем. 1972–98 – ст. н. с. Ін-ту експерим. і клін. вет. медицини УААН (Харків); від 1998 – у Харків. зоовет. академії: від 2004 – проф. каф. епізоотології та вет. менеджменту. Вивчає проблеми діагностики та профілактики, розробляє заходи боротьби з туберкульозом тварин, запро­понував низку препаратів для дезінфекції об'єктів середовища при ньому.

Пр.: Эффективный метод аллергической диагностики туберкулеза у телят // Вет. медицина. Х., 1998. Вип. 74; Метод біологічного контролю якості живильних середовищ для бактеріологічної діагностики туберкульозу у тварин // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр., присвяч. 150-річ­чю від дня заснування Харків. зоовет. ін-ту. Х., 2001. Вип. 9(33), ч. 1; Зажиттєвий метод діагностики туберкульозу у кролів // Зб. наук. пр. Харків. зо­овет. академії. 2008. Т. 2, вип. 16(41), ч. 2.

В. К. Смолянинов


Покликання на статтю