Кочубей Наталія Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Кочубей Наталія Василівна

КОЧУБЕ́Й Наталія Василівна (24. 11. 1952, Запоріжжя) – філософ. Дочка В. Ключника. Д-р філос. н. (2010). Закін. Харків. ун-т (1976). Відтоді працювала у Сум. пед. ін-ті (з перервою): 2001–10 – доц. каф. філософії та соціології; 1989–92 – доц. каф. філософії Сум. ун-ту; від 2010 – у Нац. пед. ун-ті (Київ): від 2011 – проф. каф. дит. творчості. Заст. гол. ред. ж. «Вища освіта України» (від 2010). Наук. дослідження: філософія науки та освіти. Авторка розділів у кн. «Синергетичне світобачення: наукові і педагогічні аспекти» (С., 2005), «Наука и образование: путь в третье ты­­сячелетие» (К., 2008), «Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів: методологічні, змістові та методологічні засади» (2012); спів­­авторка навч. посібників «Екологічна економіка та управління природокористуванням» (2005), практикуму «Філософська антропологія» (2007), «Основи еко­­логії» (2009; усі – Суми).

Пр.: Синергетичні концепти і неліній­­ні контексти. С., 2009; Синергетические концепты в нелинейных контекс­­тах: сети, управление, образование. Са­­арбрюккен, 2013.

І. М. Предборська


Покликання на статтю