Кочубей Олександр Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Кочубей Олександр Олексійович

КОЧУБЕ́Й Олександр Олексійович (18. 07. 1953, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі гідроаеромеханіки. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (1995). Засл. діяч н. і т. України (2002). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Закін. Дніпроп. ун-т (1975), де відтоді й працює: від 1999 – 1-й проректор, проректор з навч. роботи, водночас – зав. каф. аерогідромеханіки та енергомасопереносу. Наук. дослідження: чисел. моделювання про­цесів гідродинаміки та теплома­сообміну у системах складної геом. форми на основі методу скінчен. елементів. На їхній ос­но­ві розробив та застосував на практиці нові апроксимац. функ­ції, що базуються на частин. роз­в'язках модел. рівнянь переносу субстанції.

Пр.: Нестационарный теплообмен в трубах. 1980; Прикладна теорія цифро­вих автоматів. 2006; Прикладна тео­рія цифрових автоматів. Логічні основи: Навч. посіб. 2009 (усі – Дніпропетровськ, спів­авт.).

Літ.: Ми – з класичного університету. Дніпропетровський національний: час, події, люди. 2-е вид. Дн., 2008.

В. І. Кузьменко


Покликання на статтю