Кочубей Світлана Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Кочубей Світлана Михайлівна

КОЧУБЕ́Й Світлана Михайлівна (08. 05. 1936, м. Красноград Харків. обл.) – біофізик. Канд. фіз.-мат. (1964), д-р біол. (1984) н., проф. (1989). Засл. діяч н. і т. України (2007). Держ. премія України у га­лузі н. і т. (1993). Премія ім. М. Хо­­лодного АН УРСР (1989). Закін. Львів. ун-т (1958). Працювала в Ін-ті фізики АН УРСР (1962–63); від 1963 – в Ін-ті фізіології рослин і генетики НАНУ (обидва – Київ): 1984–2000 – зав. відділу біохімії фотосинтезу, від 2001 – пров. н. с. Вивчає первинні процеси фо­тосинтезу, молекулярно-біол. аспекти його світлової фази, спектрал. властивості рослин. Обґрунтувала концепцію простор. і функціон. гетерогенності фотосинтетич. апарату вищих рос­лин; встановила фізіол. роль фосфорилювання мембран. біл­ків хлоропластів. Брала участь у розробленні апаратури для аеро­дистанц. діагностики стану по­сі­вів с.-г. культур.

Пр.: Фотохимические системы хлоропластов. К., 1976 (спів­авт.); Организация пигментов фотосинтетических мембран как основа энергообеспече­ния фотосинтеза. К., 1986; Спектраль­ные свойства листьев как основа методов дистанционной диагностики. К., 1990 (спів­авт.); Структурная организа­ция и функциональные особенности све­товой фазы фотосинтеза. К., 2007 (спів­авт.); Сравнение особенностей ор­ганизации мембранных комплексов фо­­тосистем І и ІІ в хлоропластах вы­­сших растений // ФиБКР. 2010. Т. 41, № 1.

В. В. Шевченко


Покликання на статтю