Кочубейник Ольга Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Кочубейник Ольга Миколаївна

КОЧУБЕ́ЙНИК Ольга Миколаївна (20. 08. 1970, Одеса) – психолог. Д-р психол. н. (2011). Держ. премія України в галузі н. і т. (2019). Закін. Київ. ун-т (1992). Працювала ст. н. с. Ін-ту психології АПНУ (1999–2004); доц. каф. психології Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» (2004–07); водночас від 2006 – в Ін-ті соц. та політ. психології НАПНУ (усі – Київ): зав. лаб. психології спілкування (від 2014). Наук. дослідження: комунікат. сусп-во, постмодерна соціальність, методологія якіс. досліджень.

Пр.: Автентичність у життєвому про­сторі особистості: модуси, процеси, статуси. К., 2010; Постмодерн: автентичність особистості та трансформація дискурсу соціальності // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. № 1(28); Особистість у комунікативному суспільстві: ефект пост­модерної соціальності // Актуал. пробл. психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології НАПНУ. К., 2013. Т. 11, вип. 8.

Н. В. Федорченко


Покликання на статтю