Кочура Євген Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Кочура Євген Віталійович

КОЧУ́РА Євген Віталійович (10. 10. 1946, Запоріжжя) – гірничий інженер-електромеханік. Д-р тех. н. (1996). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1969), де відтоді (з перервою) й працює (нині Нац. гірн. ун-т): від 1998 – зав. каф. екон. кібернетики та ін­форм. технологій. 1979–83 – зав. каф. автоматизації та інформати­ки Нац. ін-ту нафти, газу та хімії Алжиру. Основні напрями наук. досліджень: автоматизація упр. технол. процесами гірн.-збагачув. комбі­натів; екон.-матем. моделюван­ня гірн.-збагачув. підпр-в; інформ. комп'ютерні системи в економіці та бізнесі.

Пр.: Автоматизация контроля качества усреднения сырья перед его обо­гащением // Обогащение руд. 1995. № 6; Экономико-математические методы оп­тимального управления предприятиями. Дн., 2002 (спів­авт.); Моделювання макроекономічної динаміки. К., 2003 (спів­авт.); Автоматизация сортировки железных руд по содержанию в них маг­нитного железа // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2008. № 2 (спів­авт.).

О. Є. Хоменко


Покликання на статтю