Кошарна — Енциклопедія Сучасної України

Кошарна

«КОША́РНА» – ландшафтний заказник загальнодержавного значення (від 1981). Знаходиться між с. Чорно­води Городоц. р-ну і м. Городок Хмельн. обл. Перебуває у віданні Чорновод. сільс. ради. Пл. 120 га. Охороняються природні комплекси лісової, лучно-степ. та степ. рослинності Товтр. На тер. заказника – чисельні вапняк. відслонення, порослі мохом та лишайниками. У «К.» зростає бл. 20 видів флори, занес. до Червоної книги України (булатка ве­ликоквіткова, гніздівка звичайна, зозулині сльози яйцеподібні, ко­ручки темно-червона і широколиста, зозулині черевички спра­вжні, аконіт Бессера, лілія лісова, скополія карніолійська, зіновать Блоцького, молочай волинсь­кий та ін.), а також 30 – лікар. рослин (кадило і конвалія звичайні, жос­тір проносний, крушина ламка, тирлич хрещатий). Серед пред­ставників тварин. світу – ласка, канюк звичайний, яструб малий, сова вухата, зяблик, жайворонок чубатий, голуб-припутень, жов­на сива, сорокопуд терновий, а також, занес. до Червоної книги України, вечірниця руда, нетопир лісовий.

Літ.: Ковальчук С. І., Задорожний М. А. Пам'ятки природи Хмельниччини. Л., 1985; Заповідні перлини Хмельниччини. Хм., 2006.

С. І. Ковальчук


Покликання на статтю