Кошарний Валерій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кошарний Валерій Павлович

КОША́РНИЙ Валерій Павлович (18. 11. 1945, м. Картали Челяб. обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (1996). Закін. Моск. ун-т (1975). Відтоді працював у ньому: 1978–79 – асист. філос. ф-ту; від 1979 – у Псков. пед. ін-ті (РФ): від 1982 – зав. каф. філософії; від 1985 – у Держ. металург. академії України (Дніпропетровськ): 1987–92 – зав. каф. марксист.-ленін. філо­софії, 1997 – проф. каф. філосо­фії. Виїхав 1997 до РФ. Наук. до­с­лідж.: історія філософії, пробле­ми діалектич. матеріалізму в фі­лос. науці 1920–30-х рр.

Пр.: У истоков советской философ­ской науки (1917–1922 гг.). Москва, 1981; Гуманизация инженерного мышления в условиях перестройки // Человечес. фактор (методол. и соц. проблемы). Дн., 1988; От античных идей к социально-по­литическим теориям начала XX // Соц.-полит. журн. 1992. № 6–8.

О. Г. Ясєв

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю