Кузін Олександр Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Кузін Олександр Костянтинович

КУ́ЗІН Олександр Костянтинович (08. 02. 1940, м. Первомайськ Там­бов. обл., РФ – 27. 04. 2009, Харків) – еколог. Канд. екон. (1973), д-р геогр. (1985) н., проф. (1991). Закін. Харків. інж.-буд. ін-т (1967). Працював у Водоканал­проекті (1963–68); н.-д. лаб. ВНДІ гідротехніки і меліорації (1968–71); відтоді – в Укр. НДІ екол. проблем (усі – Харків): заст. дир. з наук. роботи (1984–93, 1996–2009), зав. лаб. автоматиз. систем та інформ. забезпечення екол. менеджменту (1993–96). Наук. дослідження: економіка природокористування, упр. якістю води річк. басейнів, інформ. забезпечення екол. менеджменту, комплексні природоохоронні за­ходи, системи і методи упр. від­ходами.

Пр.: Концепция обращения с отходами в бассейне Северского Донца // Регион: Проблемы и перспективы. Спец. вып. Х., 2002; Альтернативная энер­ге­тика и энергосбережение: Учеб. пособ. Х., 2004; Оценка экологической безопасности хозяйственного развития в прибрежной полосе Азово-Черномор­ского бассейна // Вест. Харьков. ун-та. 2008. № 801; Эффективность охраны водных объектов при переходе на сис­тему интегрированных разрешений // Стратегические проблемы водопользования России: Сб. науч. тр. Москва, 2008 (усі – спів­авт.).

Н. В. Савченко


Покликання на статтю