Кузнецов Валерій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Валерій Володимирович

КУЗНЕЦО́В Валерій Володимирович (27. 06. 1949, м. Ростов-на-Дону, РФ) – хімік. Д-р хім. н. (2002). Закін. Одес. ун-т (1971). Працю­вав у Фіз.-хім. ін-ті (Одеса, 1975–2000): від 1996 – ст. н. с. Від 2000 – учений секр. Ін-ту фізики молекул і кристалів Уфим. наук. центру РАН та проф. каф. фізики Уфим. нафт. тех. ун-ту (Башкортостан, РФ). Наук. дослідження: конформац. аналіз і хім. перетворення насичених гетероцикліч. елементоорган. сполук.

Пр.: Химия циклических эфиров бор­ных кислот. К., 1988; Квантово-химическое исследование строения 1,3,2-ок­сазаборинанов // УХЖ. 2000. Т. 66, № 11; Квантовохимическое исследование конформационного состава стерео­изомеров 2,2,4,5-тетра­метил-1,3-диок­са-2-силациклогексана // ЖСХ. 2001. Т. 42, № 1; Конформационная изомеризация эфиров метилборной кисло­ты // Современ. наукоемкие технологии. 2009. № 8; Теоретическое и экспе­ри­мен­тальное изучение колебательного спектра 2-пропокси-4-метил-1,3,2-ди­оксаборинана // Междунар. журн. экспе­рим. образования. 2014. № 5 (усі – спів­авт.).

Є. В. Шабанов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Є. В. Шабанов . Кузнецов Валерій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1339 (дата звернення: 17.10.2021)