Кузнецов Валерій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Валерій Євгенович

КУЗНЕЦО́В Валерій Євгенович (24. 12. 1954, м. Миргород Полтав. обл.) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1999). Закін. Полтав. с.-г. ін-т (1980). Від 1981 працював в Ін-ті розведення і генетики тварин УААН (с. Чубинське Бориспіл. р-ну Київ. обл.): 1997–2001 – заст. дир. з наук. роботи; 2001–08 – в Ін-ті репродуктив. генетики (Чикаґо); від 2008 – в Ін-ті репродуктив. медицини (То­ронто). Під кер-вом К. обґрунтовано метод. прийоми використання сучас. біотехнол. методів у тваринництві України. Автор розділу в кн. «Генетика, селекция и биотехнология в ско­товодстве» (К., 1997).

Пр.: Особливості кріоконсервування ембріонів та ооцитів ссавців методом вітрифікації // ВАН. 1999. № 2; Фак­торы, влияющие на получение биологически полноценных зародышей круп­ного рогатого скота in vitro // БК. 1999. Т. 15, № 1; Диференційне с-забарвлен­ня хромосом ооцитів великої рогатої худоби // Розведення і генетика тварин: Міжвід. темат. наук. зб. К., 2001. Вип. 34; Вплив різних клітинних систем на розвиток зародків великої рогатої худоби in vitro // Наук. пр. Полтав. аграр. академії. 2002 (усі – спів­авт.).

С. І. Ковтун

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю