Кузнецов Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Володимир Григорович

КУЗНЕЦО́В Володимир Григорович (01. 06. 1935, станиця Кримська, нині м. Кримськ Краснодар. краю, РФ) – фахівець у галузі електро­енергетики. Д-р тех. н. (1982), проф. (1985), чл.-кор. НАНУ (1990). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія Ук­раїни у галузі н. і т. (1996). Премії Президентів АН України, Біло­русі та Молдови (1998), ім. Г. Про­ску­ри (2002) та С. Лебедєва (2006) НАНУ. Закін. Київ. політех. ін-т (1958), де 1961–66 працював; від 1966 – в Ін-ті електродинаміки НАНУ (Київ): 1980–87 та від 2003 – зав. відділу оптимізації систем електропостачання, 1987–2003 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідження: розроблення методів оптимал. керування режимами електр. мереж енергосистем, під­вищення якості електроенер­гії, теорії багатофаз. систем; елек­тромагнітні процеси у багатофаз. системах з джерелами спотворень та оптимал. керу­вання режимами електр. мереж; створення ефектив. методів та пристроїв підвищення електро­магніт. сумісності обладнання споживачів сучас. і перспектив. систем електропостачання.

Пр.: Анализ и синтез фазопреобра­зовательных цепей. К., 1979 (спів­авт.); Повыше­ние качества энергии в электрических сетях. К., 1985 (спів­авт.); Оптимизация режимов электри­ческих сетей. К., 1992 (спів­авт.); Элек­тро­магнитная совместимость. Несим­метрия и несинусоидальность напряжения. Д., 2005 (спів­авт.); Проблеми керування режимами сучасних електричних мереж // ТЕ. 2007. № 3; Підвищення надійності та ефективності магістральних електричних мереж // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. 2009. № 3(23) (спів­авт.).

Л. Р. Сабарно

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. Р. Сабарно . Кузнецов Володимир Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1356 (дата звернення: 29.09.2021)