Кузнецов Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Володимир Іванович

КУЗНЕЦО́В Володимир Іванович (23. 05. 1946, Відень) – філософ. Д-р фі­лос. н. (1988), проф. (1991). За­кін. фіз. ф-т Київ. ун-ту (1969). Працює від 1974 в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): від 1991 – гол. н. с.; за сумісн. від 1998 – проф. каф. гуманітар. дисциплін Київ. ун-ту права; від 2009 – проф. каф. фіз.-мат. наук Нац. ун-ту «Києво-Мо­гилян. академія». Наук. дослідження: філософія, методологія та історія науки, філософія права, моделювання наук. теорій і понять, наукометрика. Запропону­вав структурно-номінативну мо­дель теорій (спів­авт.) та триплет­ну модель понять. Автор навч. посібників «Філософія права. Історія та сучасність» (2003) та «Вступ до історії філософії» (2008; обидва – Київ).

Пр.: Философский анализ оснований физики элементарных частиц. К., 1977; Введение в современную точную методологию науки. Структуры систем знания. Москва, 1994 (спів­авт.); Поня­тие и его структуры: Методол. анализ. К., 1997; On the triplet frame for concept analysis // Theoria. 1999. Vol. 14/1; The triplet modeling of concept connec­ti­ons // Philosophical Dimensions of Logic and Science. Selected Contributed Papers from the Eleventh International Congress of Logic, Methodology, and Philosophy of Science. Kraców, 1999; Synthese Lib­rary. Dordrecht, 2003. Vol. 320; Die Tri­pelstruktur der Begriffe // Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie. 2010. Bd. 41/1 (спів­авт.).

В. Д. Білодід

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. Д. Білодід . Кузнецов Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1360 (дата звернення: 18.10.2021)