Кузнецов Іван Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Іван Юхимович

КУЗНЕЦО́В Іван Юхимович (17. 10. 1927, Миколаїв – 07. 11. 1997, Херсон) – хімік, фахівець у галузі охорони довкілля. Д-р тех. н. (1986), проф. (1987). Закін. Дніпроп. хім.-тех­нол. ін-т (1958), де 1964–68 і пра­цював на каф. технології неорган. речовин. Від 1969 – у Херсон. тех. ун-ті: 1973–77 – декан технол. ф-ту, 1976–97 – зав. каф. охорони праці та навколиш. середовища. Досліджував пробле­ми захисту довкілля від забруднення хім. речовинами.

Пр.: Новые методы очистки газов от окислов азота. К., 1971; Защита ат­мосферного воздуха от загрязнения. Сф., 1973; Защита воздушного бассейна от загрязнения вредными веществами. Москва, 1979 (спів­авт.); Обо­рудование для санитарной очистки га­зов: Справоч. К., 1989 (спів­авт.).

С. І. Кузнецов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. І. Кузнецов . Кузнецов Іван Юхимович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1378 (дата звернення: 17.10.2021)