Кузнецов Микола Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Микола Юрійович

КУЗНЕЦО́В Микола Юрійович (30. 05. 1955, Київ) – математик. Д-р тех. н. (1987), чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Київ. ун-т (1976). Від 1979 працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1989 – пров. н. с. Наук. дослідж. присвяч. питанням застосування ймо­вірніс. методів матем. теорії надійності до розрахунків висо­ковідповід. тех. систем, зокрема систем атом. енергетики. Запро­понував теорію методів приско­реного моделювання, що удвічі зменшує витрати комп'ютер. часу.

Пр.: Методы расчета высоко­надеж­ных систем. Москва, 1988 (спів­авт.); Mo­dels of Random Processes: A Handbook for Mathematicians and Engineers. New York, 1996 (спів­авт.); The Mathematical Theory of Reliability of Time-Dependent Systems, with Practical Applications. Chi­chester, 1997 (спів­авт.); Fast simulation technique in reliability evaluation of Mar­kovian and non-Markovian systems // Si­mulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory. New York, 2008; Оценка количества латинских прямоугольников методом ускоренного моделирования // КСА. 2009. № 1.

В. І. Миронцева

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Миронцева . Кузнецов Микола Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1396 (дата звернення: 25.10.2021)