Кузнецов Сергій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Сергій Васильович

КУЗНЕЦО́В Сергій Васильович (18. 09. 1926, м. Архангельськ, РФ) – гірничий інженер-механік. Д-р тех. н. (1968), проф. (1970). Засл. діяч н. і т. РФ (1993). Держ. премія СРСР (1989), премії уряду РФ (1999) та ім. О. Скочинського РАН (2001). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1955). Працював 1966–72 в Ін-ті приклад. математики і механіки АН УРСР (Донецьк); від 1972 – в Ін-ті проблем комплекс. освоєння надр РАН (Москва): гол. н. с. Основні напрями наук. досліджень: геомеханіка та газодинаміка вугіл. пластів, напружений стан гірських порід, миттєві викиди в шахтах, гірські удари, обвали гірських порід, тео­рія фільтрації газу у вугіл. пластах.

Пр.: Природная проницаемость уголь­ных пластов и методы ее опреде­ления. Москва, 1978; Напряженное состояние горных пород и давление на междукамерные целики // Физ.-тех. пробл. разработки полез. иско­пае­мых. 1997. № 5; Основная задача теории фильтрации газа в угольных пластах // Там само. 1999. № 5; Решение основной задачи о напряжениях и смещениях вокруг отработанного по простиранию участка пласта // Там само. 2000. № 5.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю