Кузнецов Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Сергій Іванович

КУЗНЕЦО́В Сергій Іванович (15. 07. 1937, Київ) – дендролог, фахівець у галузі ландшафтного будівництва. Канд. с.-г. (1969), д-р біол. (1991) н., проф. (1992). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1962). Пра­цював у ліс. госп-ві в Казахстані. Від 1965 – у Нікіт. ботан. саду в Криму; від 1979 – у Нац. ботан. саду НАНУ (Київ): від 1981 – зав. відділу дендрології та паркознав­ства, водночас 1996–2001 – заст. дир. з зеленого буд-ва. Наук. дос­лідж.: інтродукція, біол. особ­ливості, культура хвойних; біол. основи зеленого буд-ва та паркознавства, зокрема формуван­ня колекцій ботан. садів, дендро­парків, відновлення старовин. пар­ків, підбір асортименту рослин.

Пр.: Основы интродукции и куль­ту­ры хвойных Древнего Средиземноморья на Украине и в других районах юга СССР. 1984; Деревья и кустарники, культи­вируемые в Украинской ССР. Голо­се­мен­ные. 1985 (спів­авт.); Формирование основных типов экспозиций в ботанических садах и дендропарках. 1994 (спів­авт.); Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева і кущі. Голонасін­ні: Довід. 2001 (спів­авт.); Інтродукція таксодієвих (Taxodiaceae F. W. Neger) в Лісостепу України. 2008 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Левон Ф. М. Професор С. І. Куз­нецов. Життя, пов'язане з лісом, ботанічними садами, парками, озеленен­ням // Інтродукція рослин. 2010. № 2.

Ф. М. Левон

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ф. М. Левон . Кузнецов Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1426 (дата звернення: 23.10.2021)