Кузнецов Юрій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Юрій Борисович

КУЗНЕЦО́В Юрій Борисович (16. 04. 1947, Київ) – літературознавець, лі­те­ратурний критик, перекладач, ви­давець, педагог. Чоловік О. Зер­нецької. Д-р філол. н. (2004), акад. НАПНУ (2010). Орден «За заслу­ги» 3-го ступ. (2007). Всеукр. пре­мії ім. О. Гірняка (2005) та ім. Д. Нит­ченка (2006). Закін. Київ. пед. ін-т (1972). Учителював. Працював у вид-ві «Радянська школа» (1978–82): від 1979 – зав. ред. укр. мови; у ж. «Радян­ська школа» (1982–85): зав. від­ді­лу математики, фізики, хімії, труд. навч. та профтехосвіти; ст. н. с. Ін-ту літ-ри НАНУ (1985–96); від 1996 – дир.-засн. Держ. ін­форм.-виробн. підпр-ва «Вид-во “Педа­гогічна преса”». Гол. ред. г. «Ос­ві­та України» (від 1996), ж. «Укра­їнська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» (від 1999), «Іноземні мови в навчальних закладах» (від 2002), шеф-ред. г. «Сіль­ська школа» (від 2000), «Методичні діалоги – газета вчителів ук­раїнської мови» (від 2005). Пе­реклав укр. мовою з нім. праці З. Фройда «Три нариси з теорії сексуальності» та «Про нарцисизм» (обидві – 1990); з англ. – роман І. Стоуна «Бунт розуму» (1991; усі – спільно з О. Івановим). Спільно з О. Глазовою уклав серію підручників «Рідна мова» для учнів 5–10-го кл. заг.-осв. навч. закладів.

Пр.: Поетика прози Михайла Коцюбинського. 1989; Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М. М. Коцюбинсько­го в школі. 1990 (спів­авт.); Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. 1995; Ес­тетика імпресіонізму: (Живопис і літ-ра). 2003; Імпресіонізм А. Головка та М. Ко­цюбинського. 2003 (усі – Київ).

І. В. Красуцька


Покликання на статтю