Кузнецов Юрій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Юрій Костянтинович

КУЗНЕЦО́В Юрій Костянтинович (26. 02. 1941, с-ще Кульдур, нині смт Євр. автоном. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1993). Закін. Дніпроп. ун-т (1963). Відтоді працював у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: від 1977 – нач. лаб. діагностики плазми, збору та оброблення експерим. даних, магніт. діагностики плазми, від 1983 – кер. відділу розроблення нових термоядер. установок, від 1993 – гол. н. с. Від 1996 – проф. Ін-ту фізики Ун-ту Сан-Пауло (Бра­зилія). Наук. дослідження: ефект випромінювання високих гармонік електрон. циклотрон. час­тоти з плазми газового розряду в магніт. полі; рівновага та магніт­но-гідродинам. нестійкість плаз­ми в стелараторах і токамаках; магнітна діагностика плазми в токамаках та стелараторах; яви­ще втікних електронів у плазмі, турбулент. перенос і транспортні бар'єри в токамаках. Координу­вав розробку стелараторів У-2, У-2М, У-3М та ескіз. проекту маг­ніт. діагностики плазми в міжнар. проекті ITER (1989–91).

Пр.: Determination of plasma column shape in a tokamak from magnetic measu­rement // Nuclear Fusion. 1983. Vol. 23; Study of the magnetic configuration of an l=3 torsatron by the triode and lumines­cent rod methods // Там само. 1992. Vol. 32; Plasma boundary determination in ITER by optimized current filament method // Там само. 1998. Vol. 38; New regime of runaway discharges in tokamaks // Plas­ma Physics and Controlled Fusion. 2001. Vol. 43; Plasma confinement using biased electrode in the TCABR tokamak // Nuc­lear Fusion. 2005. Vol. 45 (усі – спів­авт.).

В. С. Войценя

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. С. Войценя . Кузнецов Юрій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1434 (дата звернення: 25.10.2021)