Котов Михайло Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Котов Михайло Павлович

КО́ТОВ Михайло Павлович (07(19). 09. 1892, м. Петро-Александровськ, нині Турткуль, Узбекистан – 17. 10. 1979, Київ) – фахівець у галузі шкіряного і хутрового виробництва. Д-р тех. н. (1964), проф. (1934). Засл. діяч н. і т. УРСР (1967). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1914), де відтоді й викладав на каф. технології шкіри, на базі якої за його безпосеред. участі 1930 створ. ін-т шкіряної пром-сті (нині Київ. ун-т технологій та ди­зайну): зав. однойм. каф. (1930–70), водночас декан хім.-технол. ф-ту (1930–51), у 1941–46 – дир. Наук. дослідж. у галузі хімії і тех­нології вироб-ва натур. шкіри та хутра, дубил. екстрактів.

Пр.: Дубление растительными дуби­телями: Пособ. К., 1938 (спів­авт.); Теория склеивания // Сб. тр. Киев. технол. ин-та кожевенно-обув. пром-сти. 1940. Т. 3; О работе адгезии и когезии // Там само. 1953. Т. 5; К теории адгезии. О взаимосвязи энергии адгезии с молекулярной структурой адгезивов склеиваемых тел // Изв. вузов. Технологии легкой пром-сти. 1964. № 1; Влияние некоторых факторов на показатель стойкости хромовых кож для верха обуви. Взаимосвязь стойкости со свойствами и составом кожи // Кожевенно-обув. пром-сть. 1970. № 9.

Е. Є. Касьян


Покликання на статтю