Кузнець Семен Абрамович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнець Семен Абрамович

КУЗНЕ́ЦЬ Семен Абрамович (30. 04. 1901, м. Пінськ, нині Білорусь – 09. 07. 1985, м. Кембридж, шт. Массачусетс, США) – економіст. Нобе­лів. премія з економіки (1971). Разом із родиною переїхав до Рівного, 1915 – у Харків. Навч. у 2-му реал. уч-щі (до 1917) і Хар­ків. комерц. ін-ті. 1921 працював у Пд. бюро ВЦРПС (Харків). Опублікував ст. «Денежная зара­ботная плата рабочих и служащих фабрично-заводской про­мышленности г. Харькова в 1920 году» // «Материалы по статисти­ке труда на Украине» (Х., 1921). У 1922 емігрував до США. Здобув доктор. ступ. з економіки в Колумбій. ун-ті (Нью-Йорк, 1926). У 1927–61 – співроб. Нац. бюро екон. дослідж.; водночас 1930–54 – проф. ун-тів у шт. Пенсильванія; 1954–60 – Ун-ту Дж. Гопкінса; 1960–71 – Гарвард. ун-ту; під час 2-ї світ. війни – заст. дир. Бюро планування і статистики Упр. воєн. вироб-ва. Вивчав се­зонні, циклічні й столітні коливання екон. активності; вплив де­могр. змін на екон. активність, ідеології та ін. факторів – на екон. зростання. Зробив знач. внесок у трансформацію економіки зі спекулятив. й ідеологічно залеж. дисципліни у соц. науку, що ґрун­тується на досвіді (емпіризм). Був консультантом урядів Китаю, Японії, Індії, Пд. Кореї, Тай­ваню, Ізраїлю. Серед його уч­нів – нобелів. лауреати з економіки М. Фрідман і Р.-В. Фоґель.

Пр.: Cyclical Fluctuations: Retail and Wholesale Trade, United States, 1919–1925. New York, 1926; Economic Chan­ge. New York, 1953; Growth, Population, and Income Distribution. New York, 1979; Growth and Structural Shifts. New York, 1979; Economic Development, the Family, and Income Distribution: Selected Essays. Cambridge, 1989.

Літ.: E. Lundberg. Simon Kuznets' Con­tri­bution to Economics // Swedish J. of economics. 1971. Vol. 73, № 4; A. Bergson. Simon Kuznets: 30 April 1901 – 9 July 1985 // American Philosophical Society Yearbook. 1986; Лутченко В., Макаренко В. Саймон Кузнец // Маркетинг. 1992. № 2; Московкин В. М. Неизвестный Се­мен Кузнец: учеба в Харькове // Univer­sitates. 2010. № 1.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю