Котов Олександр Пантелеймонович — Енциклопедія Сучасної України

Котов Олександр Пантелеймонович

КО́ТОВ Олександр Пантелеймонович (06(18). 08. 1897, слобода Орлик Курської губ., нині Бєлгород. обл., РФ – 25. 09. 1982, Харків) – ортопед-травматолог. Д-р мед. н. (1953), проф. (1954). Засл. діяч н. СРСР (1963). Закін. Харків. мед. ін-т (1921). Працював у дит. ортопед. диспансері під кер-вом М. Зеленіна; 1923–52 – на Харків. протез. з-ді: зав. мед. відділу, заст. дир. з протезування, кон­сультант; водночас 1925–29 – зав. кабінету коригувал. гімнас­тики Центр. будинку фіз. культури; 1928–46 (з перервою) – заст. дир. з наук. частини Укр. НДІ ортопедії та травматології (нині Ін-т патології хребта та суглобів НАМНУ), де 1931 органі­зував та відтоді очолював відділ протезування; за сумісн. 1930–47 – викл. Укр. ін-ту удосконалення лікарів; 1945–56 – дир., 1969–80 – консультант Укр. НДІ протезування; 1956–69 – дир. Укр. центр. ін-ту експертизи та орг-ції праці інвалідів (усі – Хар­ків). Наук. праці присвяч. пробле­мам протезування, протезобуду­вання та лікар.-труд. експертизи.

Пр.: Основные принципы построения протезной помощи на Украине // Орто­педия и травматология. 1932. № 5–6; Основы протезирования: Краткое руководство. К.; Х., 1946; Основні питання техніки ампутації і протезування кукс. К., 1947; Развитие теории и прак­тики протезирования и протезостроения на Украине (1944–1955 гг.). Х., 1956; Врачебно-трудовая экспертиза и протезирование // Врачебно-труд. экспертиза, восстановител. лечение и трудоустройство инвалидов: Сб. ст. К., 1967.

І. В. Голубєва


Покликання на статтю