Кузь Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кузь Володимир Григорович

КУЗЬ Володимир Григорович (28. 07. 1938, с. Попеляни, нині Пустомитів. р-ну Львів. обл. – 10. 10. 2018, м. Умань, Черкас. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1992), проф. (1991), акад. НАПНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (1995). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1998). Закін. Дрогоб. пед. ін-т (1970). Вчи­телював. Від 1980 працював у Кам'янець-Поділ. пед. ін-ті: 1981–89 – декан пед. ф-ту; 1989–2005 – ректор, 2009–18 – зав. каф. дошкіл. педагогіки і психології Уман. пед. ун-ту. Вивчає особливості орг-ції навч.-вихов. процесу у комплексі «школа–дошкіл. навч. заклад», пед. спадщину В. Сухомлинського.

Пр.: Школа – центр воспитания. Мос­ква, 1991; Українська козацька педаго­гіка і духовність. Умань, 1995 (спів­авт.); Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад–до­шкільний навчальний заклад». К., 2004 (спів­авт.); «Культура серця» у контексті педагогіки Сухомлинського // Пед. і пси­хол. науки в Україні: Зб. наук. пр. до 15-річ­чя АПНУ. Т. 1. Теорія та історія пе­дагогіки. К., 2007; В. О. Сухомлинський: лонгітюдне дослідження в Павлиші // Педагогіка і психологія: Вісн. НАПНУ. 2010. № 1(66).

Літ.: Кредо – творити добро на землі // Освіта України. 2008, 22 лип.

І. П. Рогальська


Покликання на статтю