Кузьма Юрій Богданович — Енциклопедія Сучасної України

Кузьма Юрій Богданович

КУЗЬМА́ Юрій Богданович (26. 10. 1934, Львів – 09. 03. 2005, там само) – хімік. Д-р хім. н. (1973), проф. (1976). Закін. Львів. ун-т (1955), де відтоді й працював: 1967–70 та 1973–83 – декан хім. ф-ту, 1972–2003 – зав., 2003–05 – проф. каф. аналіт. хімії. Наук. до­слідж.: взаємодія металів, зокре­ма рідкісноземел., з р-елемен­тами (B, C, Al, Si, P, Ge, As та ін.); вивчення адсорбції важких металів закарп. цеолітами для їхнього концентрування. Чл. хім. комісії НТШ (від 1990).

Пр.: Кристаллохимия боридов. Л., 1983; Двойные и тройные системы, содержащие бор: Справоч. Москва, 1990 (спів­авт.); Диаграммы состояния двойных металлических систем. Москва, 1996. Т. 1; 1997. Т. 2 (спів­авт.); Ана­літична хімія. Л., 2001 (спів­авт.).

Є. І. Гладишевський


Покликання на статтю