Кримськотатарський музей мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Кримськотатарський музей мистецтв

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКИЙ МУЗЕ́Й МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1992 у Сімферополі з ініціативи Координац. центру з відродження кримськотатар. куль­тури, Асоц. кримськотатар. художників, Сімфероп. ХМ як Кримськотатар. нац. галерея Ко­ординац. центру. Від 1993 – у складі Асоц. кримськотатар. ху­дожників, від 1996 – відділ Респ. кримськотатар. б-ки, перейменовано на Музей образотвор. мист-ва крим. татар, від 1998 – Музей кримськотатар. мист-ва на правах філії б-ки, від 1999 – сучасна назва, від 2000 – Респ., від 2006 – Крим. респ. установа. Підпорядк. Мін-ву культури АР Крим. Формування колекції (по­над 5 тис. експонатів) почалося з творів живопису, графіки, скульп­тури, відібраних 1990 на 1-й Все­союз. виставці кримськотатар. художників.

Фонди поповнено 1994 експонатами з колекцій О. Умерова та Х. Добра, зібраними в Ташкенті. 2005 з Берлін. картин. галереї передано ро­боти нім. художника й етнографа серед. 19 ст. А.-В. Кизеветтера, який проживав у м. Бахчисарай (нині АР Крим). Відділи музею: образотвор., декор.-ужитк. мист-ва, історії музики, танцю, театру і кіно, експозиц.-виставк. роботи та музей. відео. На правах відділів діють – Музей Амет-Хана Султана (м. Алупка АР Крим, від 2001), Музей іслам. мист-ва (Сім­ферополь, від 2008). Осн. види діяльності: вивчення культури, образотвор. і декор.-ужитк. мист-ва, музики, театру, архео­логії, історії та етнографії крим. татар. Серед унікал. речей – ви­твори ювелір. мист-ва, вишивки, ткацтва, предмети побуту кін. 18–19 ст.; колекції рідкіс. листівок, нумізматики, реліг. книг, нац. муз. інструменти.

Представлено твори живопису, графіки, скульп­тури, матеріали з історії кримськотатар. нац. руху, документи і фото героїв та учасників 2-ї світ. війни. Проводять щорічні наук.-практ. конф. і темат. виставки, зокрема «У нас сьогодні весілля» (2005), «Срібна нитка тради­цій», «Таємнича гармонія орнаменту» (обидві – 2008). Для вивчення кримськотатар. історії та етнографії 2007–08 організовано експедицію Кримом. 1992 експонати передано на зберігання Сімфероп. ХМ, від 2007 осн. частину фонду перевезено у Крим. краєзн. музей (Сімфе­рополь). Дир. – С. Емінова (від 2002).

Літ.: Республиканский крымскота­тарский музей искусств: Буклет. Сф., 2005.

Е. С. Ізетов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Е. С. Ізетов . Кримськотатарський музей мистецтв // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1529 (дата звернення: 21.06.2021)