Котова Аліна Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Котова Аліна Борисівна

КО́ТОВА Аліна Борисівна (19. 11. 1938, Чернігів) – фахівець у галузі біо­логічної і медичної кібернетики та інформатики. Д-р біол. н. (1984), проф. (2002). Закін. Київ. ун-т (1961). Відтоді працювала в Ін-ті кібернетики НАНУ: від 1986 – пров. н. с.; від 1997 – у Міжнар. наук.-навч. центрі ЮНЕСКО інформ. технологій та систем НАНУ й Мін-ва освіти і науки України (обидва – Київ): від 1998 – зав. відділу застосування матем. і тех. методів у біології та медицині. Наук. діяльність присвяч. теор.-алгоритм. інтелектуаліза­ції процесу дослідж. у біології та медицині, розробленню відкри­­тої концепції здоров'я людини.

Пр.: Введение в структурно-функциональную теорию нервной клетки. 1976 (спів­авт.); Основы био­логической информатики: В 2 ч. 1996 (спів­авт.); Био­экомедицина: Единое информ. пространство. 2001 (спів­авт.); Введение в архитектонику информационного про­странства. 2003 (спів­авт.); Інформаційні технології в біології та медицині: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); Біологічна і медична кібернетика // Стан та перспективи розвитку інформатики в Укра­їні. 2010 (усі – Київ).

В. М. Бєлов


Покликання на статтю