Криницький Ігор Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Криницький Ігор Євгенович

КРИНИ́ЦЬКИЙ Ігор Євгенович (11. 08. 1961, смт Білицьке, нині місто Донец. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2010). Засл. діяч н. і т. України (2020). Закін. Харків. юрид. ін-т (1985). Відтоді працював у орга­нах прокуратури та на комерц. підпр-вах; 2002–06 – проф. каф. правових дисциплін Полтав. ін-ту бізнесу Міжнар. наук.-тех. ун-ту; від 2007 – у НДІ фінанс. права Нац. ун-ту Держ. податк. служби України (м. Ірпінь Київ. обл.): від 2008 – зав. лаб. № 1. Досліджує проблеми фінанс. і податк. права. Гол. ред. ж. «Фінансове право» (від 2012).

Пр.: О налоге с владельцев транс­портных средств и других самоходных машин и механизмов. О праве за землю: Научно-практ. комментарий по состоянию на 15 мая 1998. Х., 1998; Теоретичні проблеми податкового процесу. Х., 2009; Дефиниция налоговой льго­ты в понятийно-категориальном аппарате финансового права // Пробл. законності: Академ. зб. наук. пр. Х., 2010. Вип. 111; Очерки налогово-правовой науки современности. Москва; Х., 2013 (спів­авт.).

М. П. Кучерявенко


Покликання на статтю