Кринична Ірина Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Кринична Ірина Петрівна

КРИНИ́ЧНА Ірина Петрівна (02. 07. 1959, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі державного управління. Канд. мед. н. (1996), д-р н. з держ. упр. (2012). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1984). Працю­вала лікарем (1985–91 і 2003–06); у Дніпроп. мед. ін-ті (1992–2002); від 2006 – у Дніпроп. ре­гіон. ін-ті держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України: від 2012 – проф. каф. держ. упр. та місц. самоврядування. Досліджує проб­леми держ. упр., ядер. і радіац. безпеки.

Пр.: Державне управління процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні. Дн., 2009; Роль публічної влади в реалізації державної політики радіаційної безпеки України // Пробл. сучас. держ. упр.: Зб. наук. пр. Д., 2011. Т. 12; Територіальна організація влади в Україні: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни. Дн., 2012 (спів­авт.); Вплив гендерно-валео­логічних складових на державне управ­ління процесами радіаційно безпечної життєдіяльності населення // Публічне упр.: теорія та практика: Зб. наук. пр. Х., 2013. Вип. № 2(14).

П. Б. Волянський


Покликання на статтю