Кристя Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кристя Володимир Іванович

КРИ́СТЯ Володимир Іванович (10. 06. 1953, м. Дебальцеве, нині Донец. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1997), проф. (1999). Закін. Донец. ун-т (1975), де й викладав 1980–86. У 1986–97 – ст. н. с. НДІ матеріалів електрон. техніки (м. Ка­луга, РФ); від 1997 – проф. каф. вищої математики Калуз. філії Моск. тех. ун-ту. Запропонував теор. моделі фіз. процесів взаємодії низькотемператур. плазми з поверхнею твердого тіла, які враховують вплив рельєфу і структури поверхні та характеристики потоків зарядж. частинок, що падають на неї.

Пр.: Численный расчет энерге­ти­ческого спектра тяжелых ионов в катодном слое тлеющего разряда в сме­си газов // ЖТФ. 1998. Т. 68, № 6; Моделирование динамики перехода тле­ющего разряда в дуговой, обусловлен­ного нагревом катода ионной бомбар­дировкой // Изв. РАН. Сер. физ. 2008. Т. 72, № 7; Аналитический расчет параметров катодного пятна на поверхности электрода в дуговом разряде // Поверхность. Рентгеновские, синхро­тронные и нейтронные исследования. 2009. № 4; Interaction of glow discharge plasma with the inhomogeneous cathode surface // Glow Discharges and Tokamaks. New York, 2010.

М. М. Турчин


Покликання на статтю