Крисюк Степан Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Крисюк Степан Васильович

КРИСЮ́К Степан Васильович (07. 04. 1938, с. Хотин, нині Радивилів. р-ну Рівнен. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1996), проф. (1997). За­кін. Львів. ун-т (1963). Учителював. 1975–83 працював в упр. пед. навч. закладів Мін-ва освіти УРСР; 1983–99 – проректор Укр. ін-ту підвищення кваліфікації ке­рівних кадрів освіти Держ. академії керівних кадрів освіти; від 1999 – проф. каф. упр. освітою Нац. академії держ. упр. при Пре­зидентові України (усі – Київ). Вивчає теор. основи, історію ста­новлення та розвитку педагогіки післядиплом. освіти, форми й методи підвищення кваліфікації, перепідготовки фахівців і уп­равлін. кадрів.

Пр.: Організаційно-педагогічні ос­нови методичної роботи. К., 1995; Ста­новлення та розвиток післядипло­мної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917–1941рр.). К., 1995; Розвиток піс­ля­дипломної освіти педагогічних кад­рів в Україні (1944–1995рр.). Л., 1997; Державне управління освітою. К., 2009; Управління вищим навчальним закладом. К., 2011.

С. І. Болтівець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. І. Болтівець . Крисюк Степан Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1616 (дата звернення: 01.08.2021)