Кришталь Олег Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кришталь Олег Олександрович

КРИШТА́ЛЬ Олег Олександрович (05. 07. 1945, Київ) – бiофiзик, фізіолог. Син О. Кришталя. Д-р біол. н. (1971), проф. (1982), акад. НАНУ (1997), чл.-кор. РАН (1987). Засл. діяч н. і т. України (2005). Держ. премії СРСР (1983) та України (2003) в галузі н. і т. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2009). За­кiн. Київ. ун-т (1968). Відтоді пра­цює в Ін-ті фізіології НАНУ (Київ): від 1982 – зав. вiддiлу фiз.-хiм. бiо­логiї клiтин. мембран, від 2001 – заст. дир. з наук. роботи, від 2011 – дир. Вивчає молекулярні механiзми дiяльностi клiтин. мем­бран, первинні рецептори болю, механізми синаптич. передачі й електрич. збудливості, питання нейрофiзiологiї, фармакології. Започаткував дослiдж. меха­нiз­мiв генерацiї нерв. iм­пульсу і хе­морецепцiї. Брав участь у розробленні методу внутр.-клiтин. перфузiї, який дає можливість довiльно змiнювати склад внутр.-клiтин. середовища, відкритті здатності кальцiєвої про­вiдно­сті мембран нерв. клiтини до само­регуляції. Виявив нові типи рецепторів – до протонів та АТФ.

Пр.: Блокирующее действие ионов кадмия на кальциевый входящий ток в мембране нервной клетки // Докл. АН СССР. 1976. № 231; Механизмы элек­трической возбудимости нервной клетки. Москва, 1981 (спів­авт.); Фармакология рецепторов АТФ в сенсор­ных ганглиях крысы. 1. Влияние модификации углеводного остатка на фармакологические свойства адениновых нуклеотидов // Биол. мембраны. 1987. № 4 (спів­авт.); Investigation of new NMDA agonists and antagonists. Comparison of their activity depending on chemical structure // Neurophysiology. 1998. № 3/4 (спів­авт.); Extracellular cAMP inhibits P2X receptors in rat sensory neurones through G protein-mediated mechanism // Acta Physiology. 2010. № 199(2) (спів­авт.).

Літ.: 60-річчя академіка НАН України О. О. Кришталя // Вісн. НАНУ. 2005. № 7.

В. М. Києнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Києнко . Кришталь Олег Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1674 (дата звернення: 22.10.2021)