Кришталь Олександр Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Кришталь Олександр Пилипович

КРИШТА́ЛЬ Олександр Пилипович (22. 08(04. 09). 1908, станиця Слєпцовська, нині Орджонікідзевська, Інгушетія, РФ – 11. 03. 1985, Київ) – ентомолог. Батько О. Кришталя. Д-р біол. н. (1960), проф. (1961). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1976, 1987). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1935), де відтоді й працював: 1960–81 – зав. каф. зоології без­хребетних, заснував та 1956–84 очолював лаб. екології та токсикології при каф.; водночас 1939–60 – ст. н. с. Ін-ту зоо­­логії АН УРСР (Київ). Один із ініціаторів створення та дир. (1939–40 і 1945–48) Канів. природ. заповідника, співорганізатор Укр. ентомол. т-ва (1949). Наук. дослідж. з фауністики та екології комах, зокрема кровосис. комарів. Вивчав біол. ос­но­ви захисту рослин, тварин і людини від комах-паразитів та пе­реносників збудників хвороб. Під кер-вом К. розроблено бактеріал. препарат «Бактокуліцид» для боротьби з личинками кровосис. комарів.

Пр.: Матеріали до вивчення ентомо­фауни долини середнього Дніпра. Ч. 1. Ентомофауна трав'янистої рослинності. 1949; Ентомофауна грунту та підстил­ки в долині середньої течії р. Дніпра. 1956; Комахи-шкідники сільськогосподарських рослин в умовах Лісостепу та Полісся України. 1959 (усі – Київ).

Літ.: Зерова М. Д., Осычнюк А. З. Алек­сандр Филиппович Крышталь // ВЗ. 1978. № 6; Чорна Л. О., Чорний М. Г. Олександр Пилипович Кришталь і Канівський природний заповідник (До 100-річчя від дня народж. видатного вченого, природоохоронця, педагога) // Заповідна справа в Україні. 2008. Т. 14, вип. 2; Александр Филиппович Крыш­таль и его лаборатория. К., 2010.

М. Д. Зерова


Покликання на статтю