Кошелєв Костянтин Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кошелєв Костянтин Васильович

КО́ШЕЛЄВ Костянтин Васильович (09. 09. 1929, м. Каменськ, нині Ростов. обл., РФ – 2008, РФ) – гірничий інженер-будівельник. Д-р тех. н. (1969), проф. (1969). Закін. Ленінгр. гірн. ін-т (нині С.-Пе­тер­бург, 1952). Працював 1956–59 у Перм. гірн. ін-ті (РФ), де про­й­шов шлях від асист. до зав. каф. шахт. буд-ва; 1959–63 – в Ін-ті гірн. справи АН УРСР (Донецьк): ст. н. с., зав. лаб. кріплення та охорони гірн. виробок; 1963–67 – зав. лаб. охорони гірн. виробок Донец. вугіл. ін-ту; 1967–73 – дир. ВНДІ соляної пром-сті (м. Артемівськ Донец. обл.); 1973–77 – проф. каф. буд-ва підзем. споруд і шахт, 1977–99 – зав. каф. фізики гірн. порід і геомеханіки, водночас 1981–86 – декан гірн. ф-ту Донец. тех. ун-ту. Від 1999 – у РФ. Осн. напрями наук. дослідж. – охорона, кріплення та підтримання гірн. виробок у склад. гірн.-геол. умовах.

Пр.: Разработка и исследование спо­собов повышения устойчивости капи­тальных горных выработок на больших глубинах. Москва, 1972 (спів­авт.); Охра­на горных выработок: Учеб. пособ. Д., 1978 (спів­авт.); Под­держание, ремонт и восстановление горных выработок. Москва, 1985 (спів­авт.); Крепление и охрана выработок в сложных горно­геологических условиях. К., 1986 (спів­авт.); Охрана и ремонт горных вырабо­ток. Москва, 1990 (спів­авт.); Поддержание сопряжений горных выработок. К., 1991 (спів­авт.); Послеэксплуатацион­ное использование горнодобывающих предприятий // Изв. Донец. горного ин-та. 1999. № 2.

С. І. Аввакумов


Покликання на статтю