Кошель Микола Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Кошель Микола Дмитрович

КО́ШЕЛЬ Микола Дмитрович (01. 01. 1941, с. Римарівка Гадяц. р-ну Полтав. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1981), проф. (1982). Закін. Дніп­роп. хім.-технол. ін-т (1963), де й працює від 1969 (нині Укр. хім.-технол. ун-т): від 1982 – проф., від 1996 – зав. каф. тех. електро­хімії. 1968–69 – зав. проблем. лаб. палив. елементів Одес. ун-ту. Розробляє технології створення потуж. електрохім. генераторів електр. енергії (системи гідразин–пероксид водню, літій–вода та літій–пероксид водню), питан­ня електрохім. екології, макрокінетики процесів в електрохім. процесах із фазовим перетворенням у хім. джерелах струму.

Пр.: Материальные процессы в элек­трохимических аппаратах: Учеб. пособ. К.; Дн., 1986; Электрохимические про­цессы в пористом электроде с диф­фузионно-конвективным массообменом // Электрохимия. 1994. Т. 30, № 10; Исследование характеристик редокс-аккумуляторов на основе системы цинк–ферроцианид // Там само. 1995. Т. 31, № 4; Теоретичні основи електрохімічної енергетики: Підруч. Дн., 2002; Комп'ю­терне моделювання електрохімічних сис­тем та процесів. Програмний ком­плекс «Електра»: Навч. посіб. Дн., 2007; Нестационарные процессы переноса воды в твердополимерной мембране. Математическая модель // Электрохи­мия. 2008. № 9; Measurement of the resistivity of the Electrode NiOOH(Ni(OH)2 solid phase active substance during the discharge process // Surface Engine­ering and Applied Electrochemistry. 2010. Vol. 46, № 4 (усі – спів­авт.).

О. С. Ксенжек

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. С. Ксенжек . Кошель Микола Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1709 (дата звернення: 23.10.2021)