Кошельник Вадим Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кошельник Вадим Михайлович

КОШЕ́ЛЬНИК Вадим Михайлович (24. 09. 1945, с. Горбачово Харциз. р-ну Сталін. обл., нині смт Горбачово-Михайлівка Донец. міськ­ра­ди) – фахівець у галузі технічної теплофізики та промислової теп­лоенергетики. Д-р тех. н. (2007), проф. (2007). Закін. Харків. політех. ін-т (1968), де відтоді й пра­цює (нині Нац. тех. ун-т «Хар­ків. політех. ін-т»): від 2002 – проф., від 2006 – зав. каф. тепло­техніки та енергоефектив. технологій. Осн. напрями наук. діяльності: матем. моделювання і дослідж. теплових процесів та теплотехнол. агрегатів і систем; розроблення та впровадження заходів зі створення енергоефек­тив. устаткування; енергозбере­ження у теплотехнології металург., скловар. та хім. вироб-в.

Пр.: Системный подход к решению задач энергосбережения в промышлен­ных высокотемпера­тур­ных теплотехно­логических комплексах // Проблемы машиностроения. 2004. № 3–4; Водород-гидридная техника и технология. Проблемы и перспек­тивы // Экотехно­логия и ресурсосбережение. 2006. № 1; Особенности режимов отопления и ра­боты воздухонагревателей доменных печей при замене природного газа ис­кус­ственным газообразным топливом // Энерго­сбережение. Энергетика. Энер­го­аудит. 2007. № 8; Интегрированные энергосберегающие теплотехнологии в стекольном производстве. Х., 2008 (усі – спів­авт.).

Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю