Кошик Юрій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кошик Юрій Олександрович

КО́ШИК Юрій Олександрович (23. 10. 1936, Київ – 27. 11. 1994, там са­мо) – геолог, геоморфолог. Син О. Кошика. Канд. геол.-мінерал. (1968), д-р геогр. (1990) н., проф. (1991). Закін. Київ. ун-т (1959), де 1967–94 й працював: 1986–94 – зав. каф. геоморфології та палеогеографії. 1959–65 – у Жи­томир. геол. експедиції тресту «Київгеологія» (смт Нова Борова Володарсько-Волин. р-ну Жито­мир. обл.). Осн. праці присвяче­ні проблемам заг. геоморфології, четвертин. геології, палеогеомор­фології, структур. геоморфоло­гії та геоморф. картографуванню.

Пр.: Особенности рельефа леднико­вой области Житомирского Полесья. 1976; Палеогеографічні умови формування давніх річкових долин північно-західної частини Українського щита // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Географія. 1988. Вип. 30; Геоморфология Украинской ССР: Учеб. пособ. 1990 (усі – Київ, спів­авт.).

Е. Т. Палієнко


Покликання на статтю