Кошкарьов Олександр Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кошкарьов Олександр Петрович

КОШКАРЬО́В Олександр Петрович (25. 11. 1923, м. Царицин, нині Волгоград, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1982). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. За­кін. Харків. ін-т рад. торгівлі (1946), Моск. статист. ін-т (1950). У 1946–50 працював на вироб-ві; 1951–57 – заст. голови облплану Херсон. обл. та міськвиконкому Хер­сона; 1958–62 – нач. дослід. сек­то­ру Проектно-конструктор. тех­нол. ін-ту сільс. нар. госп-ва (Хер­сон); 1962–65 – у Білорус. ін-ті нар. госп-ва (Мінськ); 1965–72 – зав. відділу машинобудування і заст. дир. з наук. роботи Ін-ту еко­номіки пром-сті АН УРСР (Донецьк); від 1973 – у Донец. ун-ті: 1981–2000 – проф. каф. по­літекономії; 2002–09 – проф. каф. екон. кібернетики Донец. ін-ту штуч. інтелекту; від 2009 – зав. каф. економіки підпр-ва Макіїв. економіко-гуманітар. ін-ту (Донец. обл.). Розробляє системи наук. орг-ції й упр. тех. прогресом у пром-сті, досліджує проблеми заробіт. плати й екон. стимулювання.

Пр.: Планирование и использование фондов экономического стимулирова­ния на промышленном предприятии. Москва, 1969; Проблемы экономичес­кой подготовки производства. К., 1972; Популярный хозрасчет. К., 1977; Адап­тивно-рациональное прогнозирование инновационного развития коксохимических предприятий Украины // Механізм регулювання економіки. 2009. Т. 2, № 3.

В. В. Воронін


Покликання на статтю