Кошляков Олексій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кошляков Олексій Євгенович

КОШЛЯКО́В Олексій Євгенович (29. 07. 1957, Київ) – геолог. Д-р геол. н. (2011). Закін. Київ. ун-т (1979), де відтоді й працює: від 2001 – зав. каф. гідрогеології та інж. геоло­гії. Основні напрями наук. досліджень: гідрогеол. моделювання, геоін­форм. системи в геології; екол. проблеми підзем. гідросфери; охорона довкілля та рац. використання природ. ресурсів під розроблення родовищ корис. копалин.

Пр.: Гідроекологічне моделювання: Підруч. К., 2003; Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навч. посіб. К., 2003 (спів­авт.); Практикум з динаміки підземних вод: Навч. посіб. К., 2005 (спів­авт.); Екологічна геологія: Підруч. К., 2006 (спів­авт.); Особливості дослідження ста­ну підземної гідросфери як складової моніторингу небезпечних геологічних процесів територій промислово-міських агломерацій // Вісн. Харків. ун-ту. 2011. № 956 (спів­авт.).

С. А. Вижва


Покликання на статтю