Кошманенко Володимир Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Кошманенко Володимир Дмитрович

КОШМАНЕ́НКО Володимир Дмитрович (28. 07. 1943, Дніпропетровськ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1992). Закін. Дніпроп. ун-т (1966). Від 1970 працює в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 1986 – пров. н. с. Наук. дослідж. присвяч. питанням квант. теорії поля, теорій розсіювання, ліній. та квадратич. форм, самоспряже­них розширень симетрич. опера­торів, спектрал. аналізу сингулярно збурених операторів, ди­наміч. систем конфлікту.

Пр.: Сингулярные билинейные фор­мы в теории возмущений самосопря­женных операторов. К., 1993 (англ. пе­рекл. – Dordrecht; Boston; London, 1999); Square power of singularly perturbed operators // Mathematische Nachrichten. 1995. Vol. 173 (спів­авт.); Singular rank one perturbations of self-adjoint opera­tors and Krein theory of self-adjoint ex­tensions // Potential Analysis. 1999. Vol. 11, № 3 (спів­авт.); The theorem of conflict for probability measures // Mathematical Me­thods of Operations Research. 2004. Vol. 59, № 2; The conflict interaction bet­ween two complex systems: cyclic migra­tion // J. Interdisciplinary Mathematics. 2008. Vol. 11, № 2 (спів­авт.).

М. Є. Дудкін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю