Кошовий Микола Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Кошовий Микола Дмитрович

КОШОВИ́Й Микола Дмитрович (07. 04. 1952, с. Задонецьке Зміїв. р-ну Харків. обл.) – фахівець у галузі електромеханіки. Батько О. Кошового. Д-р тех. н. (1999), проф. (2001). Держ. пре­мія України в галузі н. і т. (2005). Закін. Харків. авіац. ін-т (1975), де відтоді й працює (нині Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): від 1990 – зав. каф. авіац. приладів та вимірювань. Наук. дослідження: авто­матизація та сис­теми керуван­ня технол. процесами ви­роб-ва електрон. апара­тури, проектування вимірювал. пристроїв.

Пр.: Конструирование узлов и приборов измерительно-вычислительных комплексов: Учеб. пособ. 1998; Автоматизация экспериментальных иссле­дований. 2001 (спів­авт.); Автоматизация процессов нанесения покрытий. 2001; Методы и средства измерения параметров движения самолетов: Учеб. 2004 (спів­авт.); Оборудование самоле­тов: Учеб. 2005 (спів­авт.); Основи стан­дартизації: Підруч. 2010 (спів­авт.); усі – Харків.

Літ.: Саяний М. І. Видатні люди Зміїв­щини. Ч. 1. Х., 2009.

В. М. Ілюшко


Покликання на статтю