Кравець Василь Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Василь Анатолійович

КРАВЕ́ЦЬ Василь Анатолійович (27. 11. 1956, м. Южно-Сахалінськ, РФ) – фахівець у галузі інженерних за­собів захисту атмосфери та пе­ре­робки відходів. Д-р тех. н. (2008). Закін. Донец. політех. ін-т (1978). Відтоді працював на кок­сохім. підпр-вах; 1981–91 – у Донец. філії ВНДПІ «Чорметен­ергоочистка»; 1991–93 – у Донец. політех. ін-ті; 1993–96 – в Укр. наук. центрі тех. екології (Донецьк); від 1996 – у Донбас. ака­демії буд-ва та арх-ри (м. Макіївка Донец. обл.): від 2010 – зав. каф. приклад. екології та хімії. Осн. напрям наук. дослідж. – роз­роблення та впровадження нових технологій подавлення бурого ди­му в чорній металургії і переробка побут. відходів методом пі­ролізу.

Пр.: Применение газоочисток раз­личных типов при переливах чугуна // ЭР. 2000. № 3 (спів­авт.); Подавление бурого дыма при переливах чугуна. Д., 2002; Применение пылеподавления газообразным азотом в черной метал­лургии при переливах чугуна // ЭР. 2008. № 2 (спів­авт.); Экспериментальное ис­следование образования бурого дыма при переливах чугуна // Наук. пр. Донец. тех. ун-ту. Металургія. 2009. Вип. 11(159) (спів­авт.).

Є. В. Горохов


Покликання на статтю