Кравець Віктор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Віктор Володимирович

КРАВЕ́ЦЬ Віктор Володимирович (05. 01. 1942, м. Красноводськ, нині Турк­менбаші, Туркменістан) – фа­хівець у галузі механіки. Брат В. Крав­­ця. Д-р тех. н. (1993), проф. (1995). Закін. Дніпроп. ун-т (1964). Відтоді працював у КБ «Південне» (Дніпропетровськ); 1968–75 – у Дніпроп. відділ. Ін-ту механіки АН УРСР; 1975–2007 – у Дніпроп. ун-ті залізнич. транс­порту: зав. каф. вищої математики (1992–2007); від 2007 – проф. каф. автомобілів і автомоб. госп-ва Нац. гірн. ун-ту (Дні­пропетровськ). Осн. напрям наук. діяльності – обчислення кватер­ніон. матриць для механіки керованих систем.

Пр.: Удосконалення методу обчислення матриці інерції колісної пари з урахуванням технологічних припусків на виготовлення // Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транспорту. 2008. Вип. 23; Опи­сание кинематики и нелинейной ди­намики асимметричного твердого тела кватернионными матрицами // ПМ. 2009. Т. 45, № 2; Инвариантное представление кватернионными матрицами кинетической энергии асимметрично­го твердого тела в пространственном движении вокруг неподвижной точки // Там само. № 12 (усі – спів­авт.).

С. В. Мямлін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. В. Мямлін . Кравець Віктор Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1790 (дата звернення: 18.09.2021)