Кравець Володимир Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Володимир Володимирович

КРАВЕ́ЦЬ Володимир Володимирович (20. 11. 1938, м. Керч, нині АР Крим) – фахівець у галузі аеродинаміки. Брат В. Кравця. Д-р тех. н. (1990), проф. (1992). Закін. Дніпроп. ун-т (1965), де відтоді й працював: 1991–96 – проф. каф. приклад. газової динаміки і тепломасообміну; 1997–2010 – зав. каф. теплотехніки Дніпроп. ун-ту залізнич. транспорту; вод­ночас 2005–07 – проф. каф. аеро­гідромеханіки Дніпроп. ун-ту. Від 2010 – на пенсії. Наук. дослідження: проектування, конструкція, аеро­динаміка та процеси теплообміну літал. апаратів. Розробив гол. дестабілізатор для некеров. метеорол. ракети.

Пр.: Аэродинамика высокоскорост­ных поездов (обзор) // Залізнич. транс­порт України. 2005. № 3; О переводе в водогрейный режим парового котла Е-1/9-2г // Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транспорту. 2006. Вип. 10; Аспекти по­літики енергозбереження у стаціонарній теплоенергетиці залізничного транс­порту // Залізнич. транспорт України. 2009. № 1 (усі – спів­авт.).

С. В. Мямлін


Покликання на статтю