Кравець Іван Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Іван Андрійович

КРАВЕ́ЦЬ Іван Андрійович (12. 02. 1936, с. Євсуг Біловод. р-ну Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1993), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2009). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1964), де й працював 1966–99 (згодом Нац. аграр. ун-т): від 1990 – зав. каф. тех. засобів навч. та водночас декан пед. ф-ту; 1994–2003 – пров. н. с. Центр. НДІ озброєння та військ. техніки ЗС України; 2003–04 – зав. каф. аеродром. забезпечення Нац. авіац. ун-ту; від 2004 – проф. каф. тех. забез­печення Нац. ун-ту оборони Укра­їни (усі – Київ). Наук. дослідження: створення зброї нетрадиц. прин­­ципів дії (генерації висококонцентров. електромагніт. полів, які викликають зміни функціон. ста­ну живої сили, озброєння та інформ. мереж і захисту від них); розробка способів і засобів отри­мання екологічно чистої, необмеженої у кількості енергії з використанням невичерп. сил при­роди (магніт. та гравітаційної, ат­мосфер. тиску); авіац. транспорт­ні системи.

Пр.: Управляемый синтез энергии. Х., 2001; Репаративная регенерация трибосистем. Т., 2003; Повышение ре­сур­­са технических систем путем использования электрических и маг­нит­ных полей. Х., 2006; Воєнно-технічна по­літика: Навч. посіб. К., 2010.

О. М. Воробйов


Покликання на статтю