Кравець Йосип Наумович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Йосип Наумович

КРАВЕ́ЦЬ Йосип Наумович (20. 07. 1907, Херсон – 20. 03. 1977, Харків) – філософ. Д-р філос. н. (1964), проф. (1965). Закін. Херсон. пед. ін-т (1923), Харків. ун-т (1936). Відтоді – дир. Харків. ін-ту вдосконалення вчителів; проректор з наук. роботи Харків. ун-ту (1939–41, 1943) та Об'єдн. укр. ун-ту (м. Кзил-Орда, Казахстан, 1941); у Харків. мех.-ма­шино­буд. ін-ті: від 1943 – зав. каф. марксизму-ленінізму; у Харків. політех. ін-ті: 1950–65 – доц. каф. марксизму-ленінізму, 1965–77 – проф. каф. філософії. Наук. дослідження: історія рос. природн. матеріалізму 1-ї пол. 19 ст., істор.-філос. проблеми природо­знавства, філос. питання фізики і наук. атеїзму.

Пр.: Письма о критической философии А. С. Лубкина // ВФ. 1952. № 6; Осиповский – выдающийся русский уче­ный и мыслитель. Москва, 1955; Основы атеизма. Х., 1959 (співавт.); Ате­изм на Украине в 20–30-е годы // Филос. науки. Москва, 1968. № 6 (спів­авт.); Методика раскрытия причин су­ществования религии в условиях социализма в курсе атеизма // Вопр. методики преподавания науч. атеизма в высших учеб. заведениях. Москва, 1971 (співавт.).

Літ.: Харьков. политех.

О. М. Бардін


Покликання на статтю