Кравець Олександра Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Олександра Петрівна

КРАВЕ́ЦЬ Олександра Петрівна (09. 10. 1951, м. Красноярськ, РФ) – фізіолог рослин, радіобіолог. Д-р біол. н. (2001). Закін. Київ. ун-т (1975), де 1992–2008 й працювала проф. каф. біохімії. Водночас – в Ін-ті клітин. біології та генет. інженерії НАНУ (Київ): від 2003 – пров. н. с. Здійснює сис­тем. аналіз біол. процесів, росту, морфогенезу рослин. Вивчає питання радіобіології й радіоекології, зокрема взаємодії у сис­темі ґрунт–рослина, що визначають інтенсивність надходжен­ня радіонуклідів у трофічні ланцюги, а також радіол. наслідки використання за­­бруднених агроценозів, ефекти малих доз опромінення.

Пр.: Антропогенная радионуклидная аномалия и растения. К., 1991 (спів­авт.); Миграция минерального загрязнения в системе «почва–растение». Возможности точечного варианта модели // ФиБКР. 1994. Т. 26, № 5; Віддалені радіобіологічні та радіоекологічні наслідки Чорнобильської аварії. К., 1996 (спів­авт.); Радиологические последствия радионуклидного загряз­нения почв и растений. К., 2006; Радіо­логічні наслідки радіоактивного забруд­нення агроценозів. К., 2008.

Б. В. Моргун

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. В. Моргун . Кравець Олександра Петрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1813 (дата звернення: 23.10.2021)