Кравець Святослав Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Святослав Володимирович

КРАВЕ́ЦЬ Святослав Володимирович (06. 04. 1952, с. Заруддя Дубен. р-ну Рівнен. обл.) – фахівець у галузі землерийного машинобудування. Д-р тех. н. (1996), проф. (2000). Засл. діяч н. і т. України (2002). Закін. Укр. ін-т інж. вод. госп-ва (Рівне, 1974), де від­­тоді й працює (нині Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористуван­ня): від 1998 – ректор, водночас від 1999 – зав. каф. буд., дорож., меліоратив. машин і обладнання. Наук. дослідження: багатоярусне роз­роблення ґрунтозахис. та енергоощад. машин для прокладання підзем. комунікацій, теорії бага­­тоярус. руйнування ґрунт. сере­­довища.

Пр.: Основы технического творчества в строительном и мелиоративном машиностроении. К., 1990; Будівельні і меліоративні машини: Підруч. Р., 1998 (співавт.); Ґрунтозахисні та енерго­­зберігаючі машини для прокладки підземних комунікацій. Р., 1999; Машини для земляних робіт. К., 2000 (спів­авт.); Многоярусное разрушение массива горных пород. Р., 2007 (спів­авт.); Теорія руйнування робочих сере­­довищ. Р., 2008; Машины для бестран­­шейной прокладки подземных коммуникаций. Х., 2008 (спів­авт.).

В. Ф. Ткачук


Покликання на статтю