Кравець Торічан Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Торічан Павлович

КРАВЕ́ЦЬ Торічан Павлович (10(22). 03. 1876, с. Волково, нині Тульс. обл., РФ – 21. 05. 1955, Ленінград, ни­­ні С.-Пе­тербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1934, без захисту дис.), чл.-кор. АН СРСР (1943). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1898). Відтоді викладав у Моск. інж. уч-щі, водночас на Моск. пед. (1901–14) та Вищих жін. (1907–14) курсах. 1914–20 – проф. каф. фізики Харків. ун-ту, 1920–21 – Кубан. політехнікуму (м. Краснодар, РФ); від 1921 – зав. каф. фізики Моск. ін-ту шляхів сполучення. 1922 заарешт. за виступ проти політики рад. влади щодо вищої школи, засудж. до 3-х р. заслання в Сибір, де працював на Іркут. сейсмол. станції та в Ір­­кут. ун-ті. Від 1926 – у Держ. оп­­тич. ін-ті (Ленінград): зав. лаб. на­ук. фотографії (до 1938) та оп­тич. властивостей фарбників (1945–51). Водночас 1926–32 – зав. від­­ділу експерим. фізики Фіз.-мат. ін-ту АН СРСР, 1932–34 – каф. фі­зики Військ.-електротех. акаде­мії; від 1934 – у Ленінгр. ун-ті: 1938–42 – зав. каф. заг. фізики та лаб. фотохімії кристалів Н.-д. фіз. ін-ту. Наук. дослідження: абсорб­ція світла в розчинах забарвл. речовин, теорія прихов. фотограф. зображення, історія фізи­­ки. Розробив низку методів і при­­ладів для фотограф. сенситометрії (спів­авт., Сталін. премія, 1946).

Пр.: Абсорбция света в растворах ок­рашенных веществ: Эксперимента­­льное и теоретическое исследование // Изв. Моск. инж. уч-ща. 1912. Ч. 2, вып. 6; О световом давлении // Зап. Харьков. ун-та. 1916. Кн. 2–3; Эволюция учения об энергии (1847–1947) // УФН. 1948. Т. 34, вып. 3; Практическое и теоретическое значение сенситометрии // Ки­­нофотохим. пром-сть. Москва; Ленин­­град, 1959; Труды по физике. Москва; Ленинград, 1959.

Літ.: К семидесятипятилетию со дня рождения Т. П. Кравцова // УФН. 1951. Т. 44, вып. 2; Фаерман Г. П. Торичан Павлович Кравец: [Некролог] // Там само. 1956. Т. 58, вып. 2; Савостьянова М. В., Рогинский В. Ю. Торичан Пав­­лович Кравец. Ленинград, 1979.

Ю. Ю. Полякова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. Ю. Полякова . Кравець Торічан Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1824 (дата звернення: 26.10.2021)