Креніда Юрій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Креніда Юрій Федорович

КРЕНІ́ДА Юрій Федорович (26. 12. 1937, м. Глухів Черніг., нині Сум. обл.) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1994), проф. (1996). Закін. Ста­лін. політех. ін-т (нині Донецьк, 1959). Відтоді працював на шах­ті «Кочегарка» (м. Горлівка Донец. обл.). 1966–86 – в Укр. філії ВНДІ гірн. геомеханіки і маркшейдер. справи (Донецьк): зав. лаб. розроблення цивіл. будівель і пром. споруд, заст. дир. з наук. роботи (1981–86); від 1986 – у Донец. тех. ун-ті: від 1995 – проф. каф. геоінформатики та геодезії. Наук. дослідження: захист будівель від шкідливого впливу гірн. виробок; захист земної по­верхні від підтоплення; зйомка гірн. виробок без присутності людини в шахті.

Пр.: Организация, планирование и управление топографо-геодезическим производством: Учеб. пособ. Д., 1996; Геодезія. Чг., 2002 (спів­авт.); Выжива­ние геодезической фирмы в рыночных условиях хозяйствования // Инж. геодезия. 2002. № 46 (спів­авт.); Эконо­мическая целесообразность заданной точности определения координат вер­шин углов поворота границ земельного участка // Наук. пр. Донец. тех. ун-ту. Сер. гірн.-геол. 2010. Вип. 12 (спів­авт.).

С. І. Аввакумов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. І. Аввакумов . Креніда Юрій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1904 (дата звернення: 24.10.2021)