Кресіна Ірина Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Кресіна Ірина Олексіївна

КРЕ́СІНА Ірина Олексіївна (10. 08. 1952, Київ) – політолог, правознавець. Канд. філос. (1990), д-р політ. (1999) н., проф. (2001), чл.-кор. НАПрНУ (2009). Засл. діяч н. і т. України (2006). Премія ім. Яро­слава Мудрого АПрНУ (2004). Ор­ден княгині Ольги 3-го ступ. (2012). Закін. Київ. ун-т (1974). Відтоді перебувала на викладац. і наук.-редакц. роботах; 1992–95 працювала у Київ. ін-ті сухопут. військ; 1999–2002 – зав. Центру з наук.-метод. і орга­нізац. забезпечення вид. «Юри­дичної енциклопедії», від 2002 – зав. відділу правових проблем політології Ін-ту держави і права НАНУ (Київ). Наук. дослідження: політико-правові проблеми дер­жавотворення в Україні, правова політологія, питання нац.-держ. буд-ва і упр., здійснення політ. і правової реформ, становлення громадян. сусп-ва в Україні.

Пр.: Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етно­політологічний аналіз. 1998; Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінан­ти. 2003 (спів­авт.); Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз. 2004 (спів­авт.); Політика, право і вла­да в контексті трансформаційних процесів в Україні. 2006 (спів­авт.); Держава і громадське суспільство в Україні: Проблеми взаємодії. 2007 (спів­авт.); Пра­вові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні. 2010 (спів­авт.); усі – Київ.

В. П. Горбатенко


Покликання на статтю